Strona główna

Katedry Historii Bizancjum

  • Przejdź na dół strony
  • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Bizancjum
  • Adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
  • Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Katedra Historii Bizancjum jest głównym w Łodzi i najstarszym w Polsce nieprzerwanie działającym ośrodkiem naukowym, specjalizującym się w wieloaspektowych badaniach nad dziejami Bizancjum.

Zrzesza czworo profesorów, dwóch doktorów i dwóch magistrów; grona dopełniają współpracownicy Katedry, doktoranci i uczestnicy dwóch seminariów magisterskich.

Europa Meridionalis. Interdyscyplinarne studia bizantyńsko-słowiańskie

Katedra Historii Bizancjum jest gotowa do współpracy w projektach badawczych i wszelkich innych przedsięwzięciach naukowych, rozwijających bądź popularyzujących wiedzę o Bizancjum i świecie bizantyńskim. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Pytania i uwagi dotyczące strony prosimy kierować na adres:

bizancjum@uni.lodz.pl bądź andrzejkompa@uni.lodz.pl

Copyright ©2008 Katedra Historii Bizancjum UŁ

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Adres E-mail: bizancjum@uni.lodz.pl

Za wykonanie strony nie zostały pobrane żadne honoraria. Zawartość merytoryczną oraz aktualizacje treści strony internetowej Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego opracowuje Andrzej Kompa, natomiast oprawa graficzna i informatyczna strony została wykonana przez Sebastiana Buzara.

Na stronie zostały wykorzystane ikony Silk zgodnie z licencją CCA 2.5

Internet Explorer 6.0 nie jest wspierany przez tę stronę, zaleca się uaktualnienie do Internet Explorer 7 lub instalacje Mozilla Firefox

do góry Przejdź do góry strony