aktualności

katedry historii bizancjum

  • Przejdź na dół strony
  • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Bizancjum
  • Adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
  • Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93
Waldemar Ceran

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
20 czerwca 2009 r. zmarł nagle

Profesor Waldemar Ceran

wieloletni kierownik Zakładu i Katedry Historii Bizancjum
twórca i opiekun łódzkiej szkoły bizantynologicznej
mentor i przyjaciel wszystkich swoich uczniów
mądry, dobry i serdeczny człowiek

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu rzymsko-katolickim p.w. św. Wincentego (Łódź Doły, ul. Smutna 9) 26 czerwca 2009 r. Księgę kondolencyjną wyłożono w Instytucie Historii UŁ, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego 25 i 26 czerwca 2009 r.

6/2008
XVI.-XX. V. MMVIII

Na zaproszenie kierownika KHB gości w Łodzi profesor James Douglas Howard-Johnston M.A. D.Phil., brytyjski bizantynolog, członek (fellow) i wiceprezydent Corpus Christi College i wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego. Uczony specjalizuje się w historii późnego antyku i Bizancjum do XI stulecia, w tym między innymi w problematyce stosunków bizantyńsko-perskich, aspektów armeńskich historii cesarstwa i jego sąsiadów, kontaktów Bizancjum ze wschodnią Europą, kultu świętych.

5/2008
IV. V. MMVIII

Dr hab. Małgorzata Dąbrowska prof. UŁ, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu UŁ, zakończyła pracę visiting associate professor w Uniwersytecie Williama Marsha Rice’a w Huston i powróciła na stałe do Łodzi.

4/2008
I. IV. MMVIII

Nakładem wydawnictwa PWN ukazało się od dawna oczekiwane kolejne wydanie „Dziejów Bizancjum” Georgija Ostrogorskiego, w przekładzie pod redakcją prof. Haliny Evert-Kappesowej, w nowej redakcji prof. Waldemara Cerana. Do nowego wydania dołączono opracowane przez prof. prof. Oktawiusza Jurewicza i Waldemara Cerana jednolite zasady spolszczania i transliteracji nazw i terminów bizantyńskich i starogreckich.

3/2008
I. IV. MMVIII

Decyzją JM Rektora UŁ mgr Kirił Marinow został przeniesiony do Katedry Historii Bizancjum z Zakładu Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu.

2/2008
XIII. III. MMVIII

W imieniu KHB dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ przedstawiła na posiedzeniu Rady Instytutu Historii projekt utworzenia przedmiotu „Historia Bizancjum”, mającego prezentować ogółowi studentów historii dorobek polskiej bizantynologii i przybliżać dzieje cesarstwa bizantyńskiego i jego strefy cywilizacyjnej. Projekt został odesłany do komisji dydaktycznej.

1/2008
XXXI. I. MMVIII

Odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Filipczaka, asystenta w KHB, na temat: Rozruchy i niepokoje w miastach bizantyńskich w IV w. n.e. Komisji przewodniczył prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, dr hab. Marek Kozłowski, prof. UŁ. Promotorem był prof. dr hab. Waldemar Ceran, a recenzentami dr hab. Jan Iluk, prof. UG i dr hab. Maciej Kokoszko, prof. UŁ. Z rekomendacji Komisji mgr Filipczak otrzymał decyzją Rady Wydziału stopień doktora nauk humanistycznych i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w KHB (od 1 III 2008 r.)

2/2007
XXIII. XI. MMVII

W dniach 23-25 listopada na zaproszenie kierownika Katedry Historii Bizancjum gościła w Łodzi Prof. Dame Averil Cameron FBA, Warden Keble College, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, wybitna brytyjska bizantynolog, znawczyni historiografii późnoantycznej i historii Kościoła. Prof. Cameron wygłosiła przed połączonymi seminariami bizantynologicznymi odczyt Procopius Twenty Years On, zwiedziła Łódź oraz wzięła udział w posiedzeniu Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (Poznań, 24 XI 2007).

1/2007
XXII. XI. MMVII

Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego nadała stopień doktora habilitowanego adiunktowi w KHB, dr. Sławomirowi Bralewskiemu, w wyniku odbytego tego dnia kolokwium habilitacyjnego, na podstawie dysertacji Obraz papiestwa w historiografii wczesnego Bizancjum.

 

Copyright ©2008 Katedra Historii Bizancjum UŁ

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Adres E-mail: bizancjum@uni.lodz.pl

Za wykonanie strony nie zostały pobrane żadne honoraria. Zawartość merytoryczną oraz aktualizacje treści strony internetowej Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego opracowuje Andrzej Kompa, natomiast oprawa graficzna i informatyczna strony została wykonana przez Sebastiana Buzara.

Na stronie zostały wykorzystane ikony Silk zgodnie z licencją CCA 2.5

Internet Explorer 6.0 nie jest wspierany przez tę stronę, zaleca się uaktualnienie do Internet Explorer 7 lub instalacje Mozilla Firefox

do góry Przejdź do góry strony