HABILITACJE, DOKTORATY I PRACE MAGISTERSKIE

POWSTAŁE W KATEDRZE HISTORII BIZANCJUM

  • Przejdź na dół strony
  • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Bizancjum
  • Adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
  • Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

HABILITACJE, DOKTORATY I PRACE MAGISTERSKIE POWSTAŁE W KATEDRZE HISTORII BIZANCJUM, ZAKŁADZIE HISTORII BIZANCJUM, ZAKŁADZIE HISTORII [POWSZECHNEJ] STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


autor, tytuł pracy. data uzyskania tytułu [promotor/recenzent]

DYSERTACJE HABILITACYJNE

Waldemar Ceran, Kościół wobec antychrześcijańskiej polityki Juliana Apostaty. 20 XII 1979 [/Halina Evert-Kappesowa, Roman Kamienik, Józef Wolski]

Małgorzata Dąbrowska, Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV wiek). 19 XII 1996 [/Waldemar Ceran, Ihor Ševčenko, Oktawiusz Jurewicz]

Mirosław J. Leszka, Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku). 19 II 2004 [/Waldemar Ceran, Maciej Salamon, Tadeusz Wasilewski]

Teresa Wolińska, Sycylia w polityce cesarstwa bizantyńskiego w VI-IX wieku. 24 IV 2006 [/Waldemar Ceran, Maciej Salamon, Oktawiusz Jurewicz]

Maciej Kokoszko, Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczesnego Bizancjum (III-VII wiek). 19 X 2006 [/Waldemar Ceran, Oktawiusz Jurewicz, Adam Łukaszewicz]

Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum. 22 XI 2007 [/ Waldemar Ceran, Kazimierz Ilski, Henryk Pietras, Maciej Salamon]

ROZPRAWY DOKTORSKIE

Waldemar Ceran, Kupcy i rzemieślnicy w Antiochii i ich rola społeczna (II połowa IV w.). 7 XII 1967 [Halina Evert-Kappesowa/Józef Wolski, Oktawiusz Jurewicz]

Piotr Krupczyński, Trudności zachodnich wypraw Belizariusza. 30 VI 1977 [Halina Evert-Kappesowa/Bogumił Zwolski, Roman Kamienik]

Małgorzata Dąbrowska, Stanowisko Ludwika Świętego w konflikcie Michała Paleologa z Karolem Andegaweńskim.25 IV 1985 [Halina Evert-Kappesowa/Waldemar Ceran, Oktawiusz Jurewicz]

Sławomir Bralewski, Impreatorzy późnego cesarstwa rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów. 29 VI 1995 [Waldemar Ceran/Marek Starowieyski, Maria Dzielska]

Maciej Kokoszko, Descriptions of Personal Appearance in John Malalas’ „Chronicle”. 26 X 1995 [Waldemar Ceran/Helena Cichocka, Tadeusz Kotula]

Małgorzata B. Leszka, Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich. 14 XII 1995 [Waldemar Ceran/Maria Dzielska, Marek Starowieyski]

Mirosław J. Leszka, Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku. 14 XII 1995 [Waldemar Ceran/Oktawiusz Jurewicz, Maciej Salamon]

Teresa Wolińska, Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską. 14 XII 1995 [Waldemar Ceran/Maciej Salamon, Marek Starowieyski]

Paweł Filipczak, Rozruchy i niepokoje w miastach bizantyńskich w IV wieku n.e. 31 I 2008 [Waldemar Ceran / Jan Iluk, Maciej Kokoszko]

PRACE MAGISTERSKIE

[do 1957 tylko historia powszechna] obejmuje seminaria i prace magisterskie, które w ZHB/KHB UŁ oraz ZHSŚ UŁ promowali: Halina Evert-Kappesowa (1957-1975/1981), Bogumił Zwolski (1977-1978), Waldemar Ceran (1981-2006), a także Józef Wolski (1949-1952), Marian Henryk Serejski (1950-1957[1962]), Małgorzata Dąbrowska (2001-2005)


1949

Tadeusz Worwąg, Powstanie Traka Spartakusa r. 73-71 p. Chr. 10 II 1949 [Józef Wolski/Marian Henryk Serejski]1950

Roman Kamienik, Panujące poglądy na niewolnictwo w okresie cesarstwa rzymskiego. 20 IX 1950 [Marian Henryk Serejski/Józef Wolski]1952

Maria Kozanecka, Trybunat Tyberiusza Semproniusza Grakcha. 24 I 1952 [Józef Wolski/Marian Henryk Serejski]

Tadeusz Kotula, Uformowanie się wielkiej własności ziemskiej w rzymskiej Afryce w I-II w. n.e. 30 X 1952 [Józef Wolski/Marian Henryk Serejski]

Stanisław Ogorzałek, Upadek Związku Achajskiego. 30 X 1952 [Józef Wolski/Marian Henryk Serejski]

Maria Lipińska, Kleomenes III i reforma społeczna w Sparcie. 30 X 1952 [Józef Wolski/Marian Henryk Serejski]

Jan Romuald Horoch, Stosunek historiografii niemieckiej okresu dynastii saskiej do Słowian. 24 XII 1952 [Marian Henryk Serejski/Stanisław Zajączkowski]1957

Zdzisław Krasiński, Stosunek Kościoła i władzy świeckiej do Żydów w państwie wizygockim w świetle uchwał synodalnych. 24 VI 1957 [Marian Henryk Serejski/Bogumił Zwolski]

Bronisława Szymala, Społeczny skład gminy frankońskiej w świetle Lex salica. 24 VI 1957 [Marian Henryk Serejski/Halina Evert-Kappesowa]1960

Waldemar Ceran, Stosunki polsko-bizantyńskie 1393-1420. 4 VII 1960 [Halina Evert-Kappesowa/Marian Henryk Serejski]

Stanisław Wiśniewski, Zdobycie Konstantynopola w 1204 r. 4 VII 1960 [Halina Evert-Kappesowa/Marian Henryk Serejski]1962

Jacek Sokolewicz, Świat barbarzyński w ujęciu historyków zachodniorzymskiech IV i V w. n.e. 15 VI 1962 [Marian Henryk Serejski/Halina Evert-Kappesowa]

Adam Chodakowski, Wojsko tureckie na podstawie „Pamiętników janczara”. 28 VI 1962 [Halina Evert-Kappesowa/Marian Henryk Serejski]

Tadeusz Hübner, Warunki polityczne i społeczne misji Augustyna z Canterbury w Anglii. 31 V 1963 [Marian Henryk Serejski/Halina Evert-Kappesowa]1964

Zofia Gaszyńska, Położenie wiejskiej ludności zależnej w świetle Kodeksu Justyniana. 5 XI 1964 [Halina Evert-Kappesowa/Marian Henryk Serejski]1965

Marian Wiktorowski, Ukształtowanie się pierwszego państwa bułgarskiego. 4 VI 1965 [Halina Evert-Kappesowa/Bogumił Zwolski]1966

Iwonna Książek, Idea monarchii uniwersalnej u Dantego. 16 VI 1966 [Marian Henryk Serejski/Halina Evert-Kappesowa]1967

Andrzej Dyło, Odgłosy upadku Konstantynopola w Polsce i na Rusi Moskiewskiej w świetle kronik i latopisów w XV-XVI w. 5 VII 1967 [Halina Evert-Kappesowa/Bogumił Zwolski]1968

Stefan Kwaśniak, Ideał władcy w poglądach Synesiosa z Cyrene na podstawie „Peri basileias”. 28 VI 1968 [Halina Evert-Kappesowa/Bogumił Zwolski]

Urszula Krupczyńska, Stosunek ludności Italii do wypraw Belizariusza. 28 VI 1968 [Halina Evert-Kappesowa/Bogumił Zwolski]

Piotr Krupczyński, Julian Apostata w opinii współczesnych. 28 VI 1968 [Halina Evert-Kappesowa/Tadeusz Błaszczyk]1969

Eleonora Trzcińska, Wiadomości o Polsce u późnych cesarzy bizantyńskich. 3 VII 1969 [Halina Evert-Kappesowa/Zofia Libiszowska]

Henryk Jan Berski, Stosunek Kościoła frankońskiego w Galii w latach 614-814 do wyzwoleńców na podstawie uchwał synodalnych i kapitularzy królewskich. 3 VII 1969 [Bogumił Zwolski/Halina Evert-Kappesowa]

Jerzy Kotowski, Jerzego z Podiebradu projekt ligi władców chrześcijańskich (Tractatus pacis toti christianitati fiendae). 28 XI 1969 [Halina Evert-Kappesowa/Stefan Krakowski]1974

Renata M. Bolanowska, Aktualny stan wiedzy o powstaniu Tomasza Słowianina (821-823). 4 VI 1974 [Halina Evert-Kappesowa/Bogumił Zwolski]1977

Paweł Dzieciński, Pierwsza krucjata a państwo bizantyńskie – w oparciu o wypowiedzi Anny Komneny. 23 VI 1977 [Halina Evert-Kappesowa/Bogumił Zwolski]

Seweryn Goszczyński, Dzieje papiestwa w świetle „Annales” Jana Długosza. 23 VI 1977 [Bogumił Zwolski/Ryszard Rosin]

Konrad Aleksander Czernielewski, Historia powszechna średniowiecza na obradach Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich (1880-1974). 11 X 1977 [Bogumił Zwolski/Krystyna Śreniowska]

Hanna Mulak-Krawiec, Egipt w literaturze polskiej doby Odrodzenia. 2 XII 1977 [Bogumił Zwolski/Franciszek Bronowski]1978

Małgorzata Dąbrowska, Marian Henryk Serejski jako mediewista. 1 VII 1978 [Bogumił Zwolski/Franciszek Bronowski]1979

Ewa Bladowska, Rola synodu w Whitby w chrystianizacji Anglii. 12 X 1979 [Romuald Wróblewski/Waldemar Ceran]

Janusz Żmijski, Rola i położenie kuriałów we wschodniej części cesarstwa rzymskiego w IV-VI wieku. 17 XII 1979 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Katarzyna Biłas, Stosunek państwa bizantyńskiego do żydów w IV-VI wieku. 17 XII 1979 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1980

Marek Grondas, Czynnik ekonomiczny w sporach pomiędzy arianami a ortodoksami w IV wieku. 19 XII 1980 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1981

Jan Kliber, Wojna rzymsko-perska za panowania Konstancjusza II 337-361. 4 V 1981 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Jacek Kluczkowski, Ammianus Marcellinus i Prokopiusz z Cezarei o współczesnych im Arabach. 30 VI 1981 [Halina Evert-Kappesowa/Waldemar Ceran]1984

Maria Dymarska, Stosunek Grzegorza z Nazjanzu do władzy świeckiej. 18 I 1984 [Waldemar Ceran/Romuald Wróblewski]

Andrzej Janecki, Walka cesarstwa bizantyńskiego o utrzymanie granicy na Dunaju w IV-VI wieku. 26 IV 1984 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Barbara Baranowska, Rola Wizygotów w Pars Orientis w III i IV wieku. 26 VI 1984 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1985

Magdalena Wideńska, Pozycja kobiet na dworze konstantynopolitańskim w IV-V wieku i ich rola w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym. 28 VI 1985 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Grzegorz Markiewicz, Podłoże, organizacja i zadania I Soboru Powszechnego (Nikea, 325 r.) oraz jego konsekwencje. 7 XI 1985 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1986

Sławomir Bralewski, Geneza monofizytyzmu i jego konsekwencje dla Cesarstwa i Kościoła. 1 VII 1986 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Marek Zapieraczyński, Wzajemne stosunki między dworami cesarskimi Arkadiusza i Honoriusza 395-408. 20 X 1986 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Grzegorz Tajsich, Dążenia cesarzy do utrzymania jedności religijnej w okresie wczesnobizantyńskim. 24 X 1986 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1987

Maciej Kokoszko, Religia pogańska w ujęciu cesarza Juliana Apostaty. 19 VI 1987 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Małgorzata Krupowies, Społeczna, gospodarcza i polityczna rola biskupa w mieście wczesnobizantyńskim. 30 VI 1987 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Mirosław J. Leszka, Intronizacje cesarzy wczesnobizantyńskich. 30 VI 1987 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Teresa Wolińska, Współpracownicy cesarza Justyniana. 30 VI 1987 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Piotr Robak, Wpływ mnichów na życie świeckie w IV i V wieku. 30 VI 1987 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1988

Dorota Pawlak, Cesarz Konstancjusz w ocenie pisarzy chrześcijańskich i pogańskich. 4 VII 1988 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Grażyna Pilarska, Antypogańska polityka cesarza Teodozjusza Wielkiego. 21 XI 1988 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Wojciech Dobrodziej, Wyprawa cesarza Juliana Apostaty przeciw Persji. 21 XI 1988 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1989

Andrzej Kalski, Podłoże i przebieg powstania Nika (532 r.). 11 VII 1989 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Eleni Lemoni, Justynian Wielki w oczach współczesnych mu historyków Prokopiusza i Agatiasza i literatury naukowej. 29 XI 1989 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1990

Jarosław Kaźmierski, Senat konstantynopolitański i jego rola w cesarstwie wschodniorzymskim od IV do VII wieku. 16 XI 1990 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński, l.ten. Stanisław Zajączkowski]

Grzegorz Nawrot, Walka cesarzy wczesnobizantyńskich z korupcją w aparacie administracyjnym. [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński, l.ten. Stanisław Zajączkowski]

Przemysław Jabłoński, Stosunki Bizancjum z Wandalami. [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński, l.ten. Stanisław Zajączkowski]1991

Małgorzata Muszczyńska, Ceremonie na dworze Justyniana I. 10 VII 1991 [Waldemar Ceran/B. Rakowski]

Jan Głuszak, Model wychowania według Bazylego z Cezarei. 10 VII 1991 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Jacek Łukasik, Stosunek Konstantyna Wielkiego do religii pogańskiej. 17 IX 1991 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Mariusz Zacharski, Formy anachoretyzmu syryjskiego w IV i V wieku. 15 X 1991 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1992

Iwona Sypka, Działalność charytatywna Jana Chryzostoma i diakonisy Olimpiady (IV/V w.). 4 XI 1992 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Robert Czerwiński, Stosunki dworu bizantyńskiego z Hunami. 4 XI 1992 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Agnieszka Turek, Stosunki między Aleksym I Komnenem, cesarzem bizantyńskim a Boemundem, księciem normańskim. 4 XI 1992 [Waldemar Ceran/Małgorzata Dąbrowska]1994

Paweł Podlipniak, Taktyka armii bizantyńskiej w teorii i praktyce w świetle dzieł Prokopiusza, Wegecjusza i Pseudo-Maurycjusza. 18 X 1994 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Jolanta Metrycka, Ceremoniał i obyczaje dworu Manuela I Komnena. 22 XI 1994 [Waldemar Ceran/Małgorzata Dąbrowska]1995

Izabela Gula, Dworski ideał kobiety w Bizancjum w XI-XII wieku. 7 VII 1995 [Waldemar Ceran/Małgorzata Dąbrowska]

Maria Madej, Arystokratki bizantyńskie w IV-V wieku. 27 X 1995 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1996

Krzysztof Bednarek, Konflikty bizantyńsko-arabskie w VII i na początku VIII w. 9 VII 1996 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Sebastian Grądzki, Stosunki Bizancjum z Persją w VI i pierwszej połowie VII w. 9 VII 1996 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Paweł Woźniak, Egzarchat raweński jako narzędzie bizantyńskiej polityki na Półwyspie Apenińskim w latach 568-751. 9 VII 1996 [Waldemar Ceran/Małgorzata Dąbrowska]1997

Agnieszka Szpaderska, Polityka budowlana cesarza Justyniana I w świetle „De aedificiis” Prokopiusza z Cezarei. 15 X 1997 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1998

Sławomir Papuga, Wpływ mnichów na życie Konstantynopola w IV-VI wieku. 29 VI 1998 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Robert Kokott, Działalność charytatywna św. Bazylego Wielkiego. 21 X 1998 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]1999

Natalia Lemann, Cesarz Konstancjusz II a Kościół (lata 337-361). 5 VII 1999 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Paweł Filipczak, Polityka cesarzy rzymskich wobec Persji w latach 230-363 n.e. 5 VII 1999 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]2000

Lidia Dobrowolska, Barbarzyńcy u historyków wczesnego Bizancjum. 1 II 2000 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Michał Kędzierski, Prawdziwe i fałszywe zarzuty wobec Atanazego z Aleksandrii. 17 IV 2000 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Agata Krogulec,Krzyżowcy w opinii Bizantyńczyków na podstawie „Aleksjady” Anny Komneny. 24 XI 2000 [Waldemar Ceran/Małgorzata Dąbrowska]2001

Andrzej Aleksandrowicz, Polityka zagraniczna Bizancjum wobec Hunów w IV-V wieku. 4 VII 2001. [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Piotr Wierzbowski, Wielka Kompania Katalońska a Bizancjum 1302-1311. 11 VII 2001 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Piotr Jung, Zakon Szpitala Św. Jana i jego związki z cesarstwem bizantyńskim w czasie pobytu szpitalników na Rodos w XIV wieku. 14 IX 2001 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Tomasz Kowalczyk,Konflikt Normanów włoskich z Bizancjum o południowe Włochy. 14 IX 2001 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Dorota Adamek, Kult świętych Jerzego i Demetriusza na Półwyspie Bałkańskim. 14 IX 2001 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Honorata Michalak, Kobiety w ruchu monastycznym IV i V wieku (dziewice, wdowy i synezakty w świetle „Listów” św. Hieronima). 17 XII 2001 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]2002

Grzegorz Boroń, Życie prywatne cesarzy rzymskich od Oktawiana Augusta do Aleksandra Sewera. [Waldemar Ceran]

Agnieszka Cichecka, Monastycyzm syryjski – cechy charakterystyczne w V wieku. [Waldemar Ceran1]

Marcin Iskierka, Polityka cesarzy wczesnobizantyńskich wobec arian. 8 VII 2002 [Waldemar Ceran/Sławomir Bralewski]

Krzysztof Kulczyński, Stanowisko pisarzy Kościoła w okresie wczesnobizantyńskim wobec niewolnictwa. 24 X 2002 [Waldemar Ceran/Sławomir Bralewski]

Bartłomiej Bałczewski, Hipodrom i teatr oraz ich rola w życiu politycznym i kulturalnym wczesnego Bizancjum. 24 X 2002 [Waldemar Ceran/Maciej Kokoszko]

Marzena Sobczyk, Zmiany w armii bizantyńskiej od Flawiusza Wegecjusza Renatusa do Pseudo-Maurycjusza. 24 X 2002 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]2003

Piotr Estkowski, Zamach stanu Mateusza Kantakuzena. 12 XII 2003 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Paweł Krupa, Bizantyńczycy w oczach kronikarzy czwartej wyprawy krzyżowej. 12 XII 2003 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]2004

Radosław Sowa, Wojny Bizancjum z Persją Sasanidów w VI wieku. 23 I 2004 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Renata Stasiewicz, Kwestia żydowska w późnym cesarstwie rzymskim w świetle przepisów Kodeksu Teodozjusza. 8 VI 2004 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Katarzyna Gibel, Polityka cesarstwa rzymskiego wobec manichejczyków. 29 VI 2004 [Waldemar Ceran/Maciej Kokoszko]

Kamil Domaradzki, Rola polityczna Michała Psellosa na dworze bizantyńskim w XI wieku. 15 VII 2004 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Rafał Korczak, Ingerencja Turków Osmańskich w wewnętrzne sprawy cesarstwa bizantyńskiego w drugiej połowie XIV w. 15 VII 2004 [Malgorzata Dąbrowska/Mirosław J. Leszka, l. ten.: Teresa Wolińska]

Marek Krysiak, Aleksy Komnen jako wódz w oczach Anny Komneny. 7 X 2004 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Maciej Przybyszewski, Polityka fiskalna cesarstwa wczesnobizantyńskiego. 2 XII 2004 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Magdalena Cichosz, Ingerencja Bizancjum w wewnętrzne sprawy Turków Osmańskich w latach 1402-1424. 7 XII 2004 [Małgorzata Dąbrowska/Mirosław J. Leszka]2005

Magdalena Prasoł, Zdrowotność cesarza Aleksego I w relacji Anny Komneny. 14 VII 2005 [Małgorzata Dąbrowska/Maciej Kokoszko]

Marcin Cyrulski, Cesarz Aleksy I jako obrońca religii w świetle kroniki Anny Komneny. 14 VII 2005 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Agnieszka Kozanecka, Etos rodzinny Komnenów. Kreacja kronikarska Anny Komneny a rzeczywistość dworska. 14 VII 2005 [Małgorzata Dąbrowska/Teresa Wolińska]

Justyna Zaremba, Cesarzowe z rodu Paleologów w klasztorze. 14 VII 2005 [Małgorzata Dąbrowska/Mirosław J. Leszka]

Michał Pawlak, Łacinnicy, Bizancjum i świat islamu według „Kroniki” Templariusza z Tyru. 14 VII 2005 [Małgorzata Dąbrowska/Mirosław J. Leszka]

Ewa Cichońska, Kategorie ludności zależnej w cesarstwie rzymskim w świetle Kodeksu Teodozjusza. 8 X 2005 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]

Maciej Czarkowski, Taktyka i uzbrojenie armii rzymskiej w IV wieku. 8 X 2005 [Waldemar Ceran/Piotr Krupczyński]2006

Andrzej Kompa, Panowanie Justyniana II, cesarza bizantyńskiego, w przekazach Teofanesa Wyznawcy i Nicefora, patriarchy Konstantynopola. 14 VII 2006 [Waldemar Ceran/Mirosław J. Leszka]

Michał Zytka, Portret władcy w historiografii kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Sokratesa Scholastyka, Sozomena i Teodoreta z Cyru. 14 VII 2006 [Waldemar Ceran/Sławomir Bralewski]2007

Andrzej Hołasek, Patriarchat aleksandryjski w ujęciu Sokratesa Scholastyka i Sozomena. 12 IV 2007 [Waldemar Ceran/Sławomir Bralewski]2008

Maciej Lusina, Cesarz Julian i jego krytyka chrześcijaństwa. 20 V 2008 [Maciej Kokoszko / Sławomir Bralewski]

Błażej Cecota, Stosunki arabsko-bizantyńskie w latach 661-750 na podstawie Chronografii Teofanesa Wyznawcy. 8 VII 2008 [Teresa Wolińska/Mirosław J. Leszka]


lata 1949-2006 na podstawie rejestrów WF-H i KHB zestawił Andrzej Kompa

Copyright ©2008 Katedra Historii Bizancjum UŁ

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Adres E-mail: bizancjum@uni.lodz.pl

Za wykonanie strony nie zostały pobrane żadne honoraria. Zawartość merytoryczną oraz aktualizacje treści strony internetowej Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego opracowuje Andrzej Kompa, natomiast oprawa graficzna i informatyczna strony została wykonana przez Sebastiana Buzara.

Na stronie zostały wykorzystane ikony Silk zgodnie z licencją CCA 2.5

Internet Explorer 6.0 nie jest wspierany przez tę stronę, zaleca się uaktualnienie do Internet Explorer 7 lub instalacje Mozilla Firefox

do góry Przejdź do góry strony