REALIZOWANE PROGRAMY BADAWCZE

katedry historii bizancjum

  • Przejdź na dół strony
  • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Bizancjum
  • Adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
  • Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV – pocz. VII w.W badaniach nad historią Bizancjum istnieje obecnie luka dotycząca mechanizmów funkcjonowania władz Konstantynopola, jego instytucji publicznych i religijnych, a także wzajemnych interakcji zamieszkujących miasto grup społecznych i etnicznych.


Projekt skupia się na kompleksowym ukazaniu różnych aspektów życia Konstantynopolitańczyków (polityka, religia, praca, rozrywka, zdrowie etc.), szczególnie poprzez pryzmat źródeł proweniencji konstantynopolitańskiej. Pozwoli to na spojrzenie na losy mieszkańców bizantyńskiej stolicy ich własnymi oczyma. Takie ujęcie nie znalazło dotąd odzwierciedlenia w literaturze naukowej.


Najważniejsze problemy podejmowane przez zespół badawczy:
  1. Konstantynopol jako miejsce do życia (warunki naturalne, zaopatrzenie w żywność, wodę itp., bezpieczeństwo);

  2. Konstantynopolitańczycy w życiu politycznym (relacje z dworem cesarskim, z urzędnikami miejskimi);

  3. Życie religijne mieszkańców Konstantynopola (formy i miejsca kultu, kontakty z duchowieństwem);

  4. Konstantynopolitańczyka dzień powszedni (odżywianie, opieka lekarska, zajęcia, edukacja );

  5. Stosunek do obcych i mniejszości (np. religijnych).


Najważniejszym efektem końcowym powinno być uzyskanie obrazu życia mieszkańców najludniejszego i najważniejszego pod względem tak politycznym, jak kulturalnym i religijnym miasta świata śródziemnomorskiego w okresie od IV do pocz. VII wieku. Wyniki badań będą opublikowane w pracy pod roboczym tytułem Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy w okresie od IV do pocz. VII w.

Copyright ©2008 Katedra Historii Bizancjum UŁ

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Adres E-mail: bizancjum@uni.lodz.pl

Za wykonanie strony nie zostały pobrane żadne honoraria. Zawartość merytoryczną oraz aktualizacje treści strony internetowej Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego opracowuje Andrzej Kompa, natomiast oprawa graficzna i informatyczna strony została wykonana przez Sebastiana Buzara.

Na stronie zostały wykorzystane ikony Silk zgodnie z licencją CCA 2.5

Internet Explorer 6.0 nie jest wspierany przez tę stronę, zaleca się uaktualnienie do Internet Explorer 7 lub instalacje Mozilla Firefox

do góry Przejdź do góry strony