PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

PRACOWNIKÓW KHB (od 1998 r.)

  • Przejdź na dół strony
  • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Bizancjum
  • Adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
  • Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93


BYZANTINA LODZIENSIA

(seria wydawnicza KHB, wydaje Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)I. Sławomir Bralewski, Imperatorzy późnego cesarstwa rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, ss. 197.

[Les empereurs du Bas-Empire romain face aux conciles des évêques]

spis treści

II. Maciej Kokoszko, Descriptions of Personal Appearance in John Malalas’ Chronicle, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, ss. 181.

[Opisy portretowe w Kronice Jana Malalasa]

spis treści

III. Mélanges d’histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l’occasion de Son soixante-dixième anniversaire, red. Waldemar Ceran, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 209.

[Zbiór studiów z historii Bizancjum dedykowany Oktawiuszowi Jurewiczowi z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin]

spis treścijeszcze w sprzedaży

IV. Mirosław Jerzy Leszka, Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, ss. 149.

[Usurpations in Byzantine Empire from the 4th to the Half of the 9th Century]

spis treści

V. Małgorzata Beata Leszka, Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 136.

[The Role of the Clergy at the Early Byzantine Emperors Court]

spis treści

VI. Waldemar Ceran, Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998), tom I-II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 786.

[History and bibliography raisonné of Polish byzantinology (1800-1998)]

spis treścijeszcze w sprzedaży

VII. Mirosław Jerzy Leszka, Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, ss. 169.

[The Image of the First Bulgarian State Rulers Shown in the Byzantine Literary Sources of the Period from the VIIIth to the First Half of the XIIth Centuries]

spis treści

VIII. Teresa Wolińska,, Sycylia w polityce cesarstwa bizantyńskiego w VI-IX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 379.

[Sicily in Byzantine Policy, 6th-9th Century]

spis treści

IX. Maciej Kokoszko, Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczesnego Bizancjum (III-VII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 445.

[The Role of Fish in Everyday Life of the People of Late Antiquity and Early Byzantium (III-VII c.)]

spis treścijeszcze w sprzedaży

X. Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, ss. 334.

[L’image de la papauté dans l’historiographie ecclésiastique du haut Empire Byzantin]

spis treścijeszcze w sprzedaży


Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44, 1992

spis treści

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993

spis treści

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996

spis treści

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005

spis treści

Teresa Wolińska, Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., Piotrków Trybunalski 1998, ss. 273.

[The Relations of the Pope Gregory the Great with the Imperial Court and Byzantine Administration]

spis treści

Sławomir Bralewski, Konstantyn Wielki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001 (seria: Wielcy ludzie Kościoła), ss. 72.

[Constantine the Great]

Jan Prostko-Prostyński, Sławomir Bralewski, Mirosław J. Leszka, Maciej Kokoszko, Słownik cesarzy rzymskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 430. [część haseł]

[The Dictionary of Roman Emperors]

Encyklopedia kultury bizantyńskiej, redakcja naukowa Oktawiusz Jurewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, ss. 506. [część haseł]

[The Encyclopedia of Byzantine Culture]

Waldemar Ceran, Teodozjusz I Wielki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003 (seria: Wielcy ludzie Kościoła), ss. 88.

[Theodosius I the Great]

Teresa Wolińska, Justynian Wielki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003 (seria: Wielcy ludzie Kościoła), ss. 100.

[Justinian the Great]

Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje-religia-kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, red. Piotr Krupczyński i Mirosław J. Leszka, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask-Łódź 2006, ss. 223.

[The Byzantine Empire. History – Religion – Culture. Studies Offered to Professor Waldemar Ceran by His Students on the Occasion of 70th Birthday]

spis treścijeszcze w sprzedaży

Copyright ©2008 Katedra Historii Bizancjum UŁ

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Adres E-mail: bizancjum@uni.lodz.pl

Za wykonanie strony nie zostały pobrane żadne honoraria. Zawartość merytoryczną oraz aktualizacje treści strony internetowej Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego opracowuje Andrzej Kompa, natomiast oprawa graficzna i informatyczna strony została wykonana przez Sebastiana Buzara.

Na stronie zostały wykorzystane ikony Silk zgodnie z licencją CCA 2.5

Internet Explorer 6.0 nie jest wspierany przez tę stronę, zaleca się uaktualnienie do Internet Explorer 7 lub instalacje Mozilla Firefox

do góry Przejdź do góry strony